BEGIN:VCARD VERSION:3.0 REV:2022-01-23T07:08:08Z N;CHARSET=utf-8:Hájek;Vladimír;;; FN;CHARSET=utf-8:Vladimír Hájek ORG;CHARSET=utf-8:Vladimír Hájek - HAVEX EMAIL;INTERNET:havex@seznam.cz TEL;PREF;WORK:+420603715447 ADR;WORK;POSTAL;CHARSET=utf-8:;;Stolany 47;Stolany;;53803;Czech Republic END:VCARD