• Rytířská 411/4 , 11000 Praha 1 - Staré město
  • Praha - hl. město — Hlavní město Praha

O nás

Project Management – Zajištění veškerých povolení, Organizace výběrového řízení na architekta, Vypracování harmonogramu projektu, Řízení projektového týmu, Organizace výběrového řízení na dodavatele stavby, Návrh smlouvy o dílo, Technický dozor investora, Koordinace architekta a dodavatele stavby. Cost Management - Studie proveditelnosti, Odhady stavebních nákladů, Odhady a kontrola dopadů změn do stav. Nákladů, Kontrola fakturace dodavatele stavby Construction Management – Návrh smluvních modelů s dodavateli, Zajištění týmu pro řízení stavebních prací, Navržení postupu výstavby, Řízení stavebních prací a dodávek, Dozor nad dodavateli jednotlivých dodávek stavebních prací. Stavební spory – Poradenství při řešení stavebních sporů, Formulace nároků při stavebních sporech, Obhajoba proti nárokům dalších stran, Formulace proti-nároků, Odborná svědectví Řízení vybavenosti interiérů – Připrava specifikací vybavenosti, Příprava tendrové dokumentace, Vyjednávání po ukončení výběrového řízení, Sestavení smlouvy o řízení vybavenosti. Řízení realizace vybavenosti, Dozor nad dodavateli vybavenosti. Bankovní dohled – Úvodní zpráva o platných povoleních, Projektové dokumentaci, Harmonogramu, Rozpočtu atd., Měsíční zprávy o prostavěnosti, fakturaci dodavatelů, souladu s harmonogramem, rozpočtem, bezpečnostními předpisy atd., Závěrečná zpráva o rozpočtu, harmonogramu, souladu s povoleními, kolaudací atd. zajištění veškerých povolení a kolaudace.

Údaje

Působnost: Celá ČR
Adresa: Rytířská 411/4, 11000 Praha 1 - Staré město
Okres: Praha - hl. město
Kraj: Praha a okolí

Kontaktní osoby

Petr Hanyš
Správce zápisu
David Honek
Jednatel

Poslat e-mailem