• Komenského nám. 141/5 , 67401 Třebíč
  • Třebíč — Kraj Vysočina

O nás

Inženýrská a projekční činnost,uzavření smlouvy o dílo, konzultace projektu,doporučení vhodných materiálů a technologií, porovnání technických a ekonomických parametrů,sestavení výkazu výměr a orientačního rozpočtu. Povolení stavby, územní souhlas,stavebního povolení včetně projednání projektu s veřejnoprávními orgány a účastníky stavebního řízení. Organizace výběrového řízení, porovnání nabídek, výběr zhotovitele a pomoc při uzavření smlouvy o dílo, stavební, technický a nákladový dozor při realizaci, součinnost při přejímce, ukončení a kolaudaci stavby, pomoc při případném reklamačním řízení a sporech se zhotovitelem, dále provádíme odhady nemovitostí, soudní znalec.

Údaje

Působnost: Vysočina
Adresa: Komenského nám. 141/5, 67401 Třebíč
Okres: Třebíč
Kraj: Vysočina

Kontaktní osoby

Zdeněk Havelka
Správce zápisu

Poslat e-mailem