• U Svitavy 1077/2 , 61800 Brno
  • Brno-město — Jihomoravský kraj

O nás

Výrobní program akciové společnosti tvoří zejména: 1. vodohospodářské stavby – výstavby i revitalizace rybníků, tůní, mokřadů, jezů, poldrů, hrází, protierozní a protipovodňová opatření, úpravy a čištění toků, zpevnění břehů, hrazení bystřin... 2. inženýrské stavby - gravitační a tlakové kanalizace, ČOV, čerpací stanice, vodovody, úpravny vod, veřejné osvětlení, plyn... 3. dopravní stavby - výstavby i rekonstrukce místních komunikací, chodníků, zpevněných ploch, parkovišť, lesních cest, polních cest, cyklostezek.... 4. realizace a údržba zeleně - parkové, sadové a vegetační úpravy vč. městských mobiliářů, dětská hřiště, mlatové cesty, biocentra, biokoridory, větrolamy, aleje... Součástí výše uvedených činností je i provozování mechanizace a nákladní dopravy.

Údaje

Působnost: Celá ČR
Adresa: U Svitavy 1077/2, 61800 Brno
Okres: Brno-město
Kraj: Jihomoravský
Rok vzniku: 1992
Roční obrat: 0,25 - 1 mld.
Zaměstnanci: 51 - 250

Kontaktní osoby

Lukáš Vlček
Správce zápisu

Poslat e-mailem