• Doudova 544/11 , 14700 Praha 4 - Podolí
  • Praha - hl. město — Hlavní město Praha

O nás

Nakládání s odpady, zneškodňování odpadů všech druhů, likvidace starých ekologických zátěží, speciální práce, přeprava nebezpečných odpadů i jiných materiálů, úklid vnitřních a vnějších prostor, trvalá celoroční údržba městské zeleně, speciální práce (údržba chráněných stromů), rekonstrukce trávníků, projekty a realizace výsadby zeleně, ekologické poradenství, EIA, biologická hodnocení a posudky, POH, studie, ochrana přírody a zeleně, transfer rostlin a živočichů, systémy ekologické stability krajiny, management chráněných lokalit, komplexní řešení odpadové problematiky, tvorba a údržba zeleně, biologické hodnocení a posouzení vlivu staveb na životní prostředí, sanace starých ekologických zátěží, analýzy odpadů - komplexní, ekotoxiologické testy, havarijní služba, poradenská činnost nakládání s odpady, návrh a realizace uceleného systému odpadového hospodářství původce, studie technicko-ekonomické variant odpadového hospodářství původce, způsoby zneškodňování odpadů, programy odpadového hospodářství - projednávání POH s orgány státní správy, sanace starých zátěží, dekontaminace technologického zařízení a budov, solidifikace, vyklízení a sanace skladů, ekologický audit výstavba ekologické stavby.

Údaje

Působnost: Celá ČR
Adresa: Doudova 544/11, 14700 Praha 4 - Podolí
Okres: Praha - hl. město
Kraj: Praha a okolí

Kontaktní osoby

Pan Šutera
Správce zápisu

Poslat e-mailem