• Čtvrť J. Hybeše 879 , 39181 Veselí nad Lužnicí II
  • Tábor — Jihočeský kraj

O nás

Posuzování shody příslušným postupem uvedeným v § 5, odst. 1, NV č. 190/2002 Sb. Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň, požární odolnosti stavebních konstrukcí, požárně technických a mechanických vlastností stavebních výrobků a konstrukcí, požárně bezpečnostních zařízení, technických prostředků a zařízení požární ochrany, včetně zkoušek hasiv, požárně technických charakteristik hmot, látek materiálů a výrobků. Certifikaci výrobků podle § 5 a § 5a NV 163/2002 Sb.; Posouzení systému řízení výroby podle § 6 NV 163/2002 Sb.; Ověření shody výrobků podle § 7 NV 163/2002 Sb.. Posouzení shody při kusové výrobě podle § 9 NV č. 163/2002 Sb. Vypracování stavebního technického osvědčení v rozsahu § 3 NV č. 163/2002 Sb. v případě, že jeho vydání je ve smyslu § 2 NV č. 163/2002 Sb. požadováno. Posouzení shody vzorku výrobku podle § 3, NV č. 173/1997 Sb. Expertizní posudky Klasifikace výrobků podle požární odolnosti. Klasifikace výrobků podle reakce na oheň. Rozšířené aplikace výsledků zkoušek. Stanovení rozsahu zkoušek. Technická normalizace. Další služby (konzultace v oblasti posuzování shody a certifikace výrobků a systémů jakosti ve stavebnictví, technickou pomoc při zpracování prohlášení o shodě pro výrobce nebo dovozce apod.).

Údaje

Působnost: Celá ČR
Adresa: Čtvrť J. Hybeše 879, 39181 Veselí nad Lužnicí II
Okres: Tábor
Kraj: Jihočeský

Kontaktní osoby

Jiří Kápl
Správce zápisu

Poslat e-mailem

Kontaktovat