• Jeviněves 58 , 27705 Spomyšl
  • Mělník — Středočeský kraj

O nás

O naší společnosti. Společnost byla založena s cílem poskytnout výrobním podnikům a subjektům od nejmenších až po ty veliké zkušenosti dvou bývalých manažerů nadnárodních společností. Nabyté znalosti a zkušenosti byly získány kromě vzdělání přímo v prostředí výrobních závodů jednak vlastní praxí a jednak díky systému zvyšování a prohlubování kvalifikace. Znalosti a zkušenosti, které společnost nabízí, jsou z oblasti dozoru nad dodržováním evropského potravinového práva a národní legislativy vztahující se k výrobním závodům a výrobkům. Poradenství při zavádění standardů bezpečnosti potravin BRC, IFS a ISO 22000. Poradenství při aplikaci HACCP principů do odvětví prvovýroby potravin, prvovýroby krmiv, stravování, výroby potravin. Skladování, přepravy a distribuce potravin a krmiv. Výroba primárních obalů pro potraviny a krmiva. Školení pracovníků potravinářských závodů různých úrovní, od operátorů, přes HACCP tým, až po management. Speciální školení o potravinářské mikrobiologii a o cizorodých látkách kontaminujících potraviny a jejich cestách, kterými se dostávají do potravin (určeno pro experty HACCP týmů). Speciální školení o hygienickém designu zařízení včetně jeho čištění a desinfekce (určeno zvláště pro projektové manažery). Rizikové analýza pro procesy FMEA. Posuzování hygienického designu zařízení a čisticích postupů včetně jejich validace. Optimalizace procesů v závodech. Nájezdy výrob v nových závodech. Přesuny výrob mezi závody a ukončování výrob v závodech. Hodnocení a rozvoj dodavatelů v návaznosti na možná rizika vašich výrobků. Mezinárodního obchodu a přepravy rychloobrátkového zboží. Představitel společnosti je Ing. Petr Otáhal. V roce 2002 ukončil studium specializací „Mezinárodní obchod a diplomacie“ a „Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ještě v průběhu studia nastoupil do společnosti Unilever, kde získal během desetiletého působení cenné zkušenosti v několika oblastech logistiky. Po nástupu do společnosti (v roce 2001) působil na plánovacím oddělení výrobního závodu společnosti Unilever v Nelahozevsi, kde byl zodpovědný za tvorbu kapacitních a výrobních plánů pro transfer výroby kosmetiky z výrobního závodu Unileveru ve Velké Británii právě do Nelahozevsi Po úspěšném transferu výrobních technologií a rozjezdu výroby převzal v Nelahozevsi roli vedoucího exportního oddělení, kde se mu podařilo výrazně snížit náklady na distribuci a zároveň výrazně přispět k bezproblémovému rozjezdu exportních operací po vstupu České republiky do Evropské unie. Jako logistický manažer výrobního závodu Unileveru v Zábřehu výrazně snížil náklady továrny na interní logistiku, spolupodílel se na implementaci ISO a BRC požadavků v oblasti podnikové logistiky a v neposlední řadě vedl podnikovou logistiku tzn. kapacitní plánování, výrobní plánování, materiálové plánování, vnitropodnikovou logistiku a export v období restrukturalizace výrobní sítě společnosti Unilever tzn. uzavření zábřežského závodu a přesunu výroby portfolia Hellmann’s a Knorr do nástupnických továren v České republice i v zahraničí. Po uzavření zábřežské provozovny přestoupil na centrálu Unileveru v Praze, kde působil zpočátku v roli manažera pro skladování, distribuci a přebalovací aktivity; později jako manažer plánování pro Českou a Slovenskou republiku pro veškeré kategorie výrobků společnosti tzn., mražené potraviny (zmrzlina), chlazené potraviny, suché (ambientní) potraviny, drogerie, kosmetika. Vrcholem působení na pražské centrále byla role projektového manažera zodpovědného za zastupování středoevropského regionu (Česká Republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina) v průběhu uzavírání výrobního závodu v Nelahozevsi a transferu výroby margarínů, majonéz a dresinků do nástupnických závodů v Evropě. Výrazně přispěl k bezproblémovému průběhu tohoto projektu – tzn. k zajištění perfektního zákaznického servisu a minimálních ztrát. Po úspěšné realizaci projektu se rozhodl kariéru ve společnosti Unilever ukončit. MVDr. Ivan Chadima. Ivan Chadima získal své pracovní zkušenosti v různých sférách od prvovýroby potravin, státní dozor ve výrobě a distribuci potravin, ale převážně v nadnárodních společnostech vyrábějících potraviny a rychloobrátkové zboží v jejich výrobních závodech. V těchto výrobních závodech působil jako manažer zajišťování kvality, BOZP, ochrany životního prostředí a řízení souladu s legislativou či manažer vývoje obalů v regionálním inovačním centru a ve výrobním závodě. Největší část jeho profesionální kariery byla spojena se společností Unilever, kde působil 15 let a kde jako manažer systémů kvality a vytvářel a zaváděl HACCP a systém řízení kvality závodu pro výrobu margarinů, mýdel a kosmetiky v Nelahozevsi, jako manažer vývoje obalů Regionálního Inovačního centra pro kosmetiku a péči o vlasy a specialista pro potravinářské obaly řídil vývoj a inovace obalů, připravil plán rozvoje dodavatelů a podílel se na jeho realizaci, jako manažer zajišťování kvality ve výrobním závodě vyrábějící majonézy Hellmann´s a polévky Knorr v Zábřehu zaváděl do praxe požadavky ISO 9001 a BRC a vnitřní standardy kvality a bezpečnosti potravin společnosti Unilever, jako manažer kvality ve výrobním závodě v Nelahozevsi, kam byla přesunuta ze Zábřehu i výroba majonéz Hellmann´s se spolupodílel na celém projektu přesunu tak, aby byly dodrženy všechny standardy a požadavky kvality a bezpečnosti potravin, připravil a vedl proces přeškolení bývalých pracovníků výroby mýdel pro výrobu potravin a později integroval oba systémy kvality dvou výrobních závodů do jednoho. Cenné zkušenosti s projektem výstavby výrobního závodu na zelené louce a rozjezdem výroby ve velmi krátkém časovém úseku získal ve společnosti Merisant, vyrábějící náhradní sladidla světových značek Canderel a Equal. V této společnosti působil 2 roky jako manažer zajišťování kvality, BOZP, ochrany životního prostředí a řízení souladu s legislativou ve výrobním závodě v Teplicích, kde v předem stanoveném období 4 měsíců od rozjetí první výroby vybudoval efektivní tým pracovníků oddělení kvality a HACCP, v závodě vytvořil a zavedl systém řízení kvality a bezpečnosti potravin podle požadavku standardů BRC a IFS, který byl v daném časovém období certifikován zároveň se systémem HACCP a ISO 9001, připravil závod k certifikaci výrobků Košer a Halal, a tuto certifikaci úspěšně absolvoval, připravil všechny potřebné dokumenty pro registraci výrobků v zemích středního východu a Afriky, včetně těch, které musely být legalizovány, v rámci vykonávání funkce regionálního QA manažera prováděl audity dodavatelů a smluvních výrobců v evropském regionu. Jako obalový specialista a později manažer vývoje obalů Regionálního inovačního centra závodu v Nelahozevsi se mimo jiné specializoval na mikrobiologickou kvalitu papíru, její ověřování a možnosti jejího zlepšování. Znalost technologií výrob potravinářských obalů spojená s velmi dobrou znalostí chemie a mikrobiologie mu umožnila navrhovat hygienická uspořádání výrob primárních obalů pro potraviny a jejich zařízení tak, aby se minimalizovalo riziko kontaminace obalů. V průběhu své profesní kariéry působil i v oblasti dozoru nad výrobou potravin živočišného původu a jejich tržních sítí jako inspektor veterinárně hygienického dozoru a později jako pracovník Státní veterinární správy pro auditování podniků a úřední kontroly tržní sítě podle Evropského potravinového práva. Poskytované služby. Jak již bylo zmíněno v úvodu, poskytujeme poradenské, analytické a vzdělávací služby jak malým, rodinným firmám, tak velkým podnikům, které potřebují pomoc s implementací systémů řízení, optimalizací nákladů, popř. sestavením nejrůznějších rizikových analýz a proškolení personálu. Na cílové skupiny našich klientů je však možno nahlížet z více úhlů, ne jen dle velikosti jejich podniku. Cílové skupiny dle velikosti podniku rodinné firmy (stravovací i výrobní zařízení), malé podniky, střední podniky, velké podniky, které chtějí zlepšit některé procesy, dle odvětví. stravovací služby, výroba a distribuce potravin a krmiv. Výroba a distribuce FMCG (rychloobrátkového spotřebního zboží). Výroba obalových materiálů. Strojírenská výroba bez zavedených systémů řízení. Logistika a přeprava. Dle zavedených QMS (systémů řízení kvality). Výrobní podniky bez zavedených systémů řízení kvality, které chtějí zlepšit řízení a zavést odpovídající procesy. Na základě popisu procesů vytvoříme procesní model podniku. Pomůžeme s výběrem procesů, které by měly být řízeny a dokumentovány za účelem zvýšení kvality a efektivity. Pomůžeme se zavedením těchto procesů do praxe a s jejich neustálým zlepšováním. Pomůžeme s přípravou a nastavením systému řízení kvality pro certifikaci HACCP, ISO 9001, ISO 22000, BRC & IFS. Výrobní podniky se zavedenými systémy řízení kvality, které chtějí zlepšit některé procesy. Zanalyzujeme výkonnost a efektivitu používaných procesů. Zrevidujeme efektivitu používaných klíčových ukazatelů, popř. pomůžeme s návrhem nového systému měření výkonnosti a efektivity nastavených procesů. Přispějeme k zefektivnění jednotlivých procesů. Provedeme odpovídající zaškolení personálu. Anylýzy rizik. Jedním ze základních prvků každé práce směřující ke zlepšení úrovně kvality a bezpečnosti výroby i výrobku je robustní analýza rizik. V současné době jsme schopni zpracovat následující druhy analýz rizik a vydat na jejich základě patřičná doporučení jako HACCP (Hazard Analysis and CriticalControlPoints) je analýza rizik a systém kritických kontrolních bodů, FMEA (FailureModes and EffectAnalysis) analýza rizik možných vad a jejich příčin. Hodnocení hygienických rizik strojů určených pro farmaceutický a potravinářský průmysl. Kvalita a bezpečnost potravin. V oblasti kvality a bezpečnosti potravin zajistíme jak návrh a implementaci potřebných procesů, tak samotné zaškolení personálu v podniku klienta. Nabízíme přípravu nezbytné dokumentace včetně následného školení a zavedení do praxe. Pomůžeme s výběrem způsobu a vlastních materiálů pro balení výrobků tak, aby byly splněny veškeré hygienické požadavky. Nastavíme systém kontroly kvality vstupních materiálů včetně systému hodnocení dodavatelů. Poskytovaná školení v oblasti bezpečnosti potravin. Školení v oblasti hygieny. Školení v oblasti HACCP. Školení v oblasti čištění. Školení v oblasti validace nových procesů. Školení managementu v systému řízení kvality a bezpečnosti potravin. Specifické procesy. Mimo oblast kvality a bezpečnosti potravin jsme schopni vytvořit, implementovat a nastavit v podniku klienta procesy v následujících oblastech design výrobku, výrobního procesu a balení. Pomůžeme s technologickou přípravou výroby Nastavíme proces ověřování návrhu se zákazníkem + systém změnového řízení v průběhu vývoje a realizace. Pomůžeme nadefinovat kritické a funkční parametry výrobků. Navrhneme balení není-li přímo stanoveno zákazníkem a vytvoříme návrh optimální paletizace. Pomůžeme s nastavením procesu označování výrobků tak, aby byly splněny veškeré požadavky zákazníka a legislativy. Výroba. Provedeme hodnocení hygienických rizik a zavedeme předpoklady správné výrobní praxe. Zvalidujeme výrobní procesy a procesy čištění. Navrhneme hygienický design výroby + včetně čistících postupů. Pomůžeme se zajištěním bezpečnosti výrobního procesu. Posoudíme současné nastavení systému vzduchotechniky, popř. navrhneme jeho optimalizaci. Pomůžeme navrhnout a zavést do praxe klíčové ukazatele v oblasti výroby. Nastavíme rovnováhu mezi QC (QualityControl) a QA (QualityAssurance) Ověřování spokojenosti zákazníka. Pomůžeme s výběrem a implementací vhodných nástrojů pro řízení zákaznických reklamací. Vytvoříme a implementujeme systém ověřování spokojenosti zákazníka. Nákup. Pomůžeme se stanovením specifikací nakupovaných materiálů vystihující požadavek subjektu. Zpracujeme metodiku výběru a rozvoje dodavatelů. Připravíme a zhodnotíme kontrakty s dodavateli s důrazem na kvalitativní a logistické aspekty. Nastavíme systém hodnocení dodavatelů. Pomůžeme navrhnout standardy dodavatelů a jejich hodnocení. Provedeme audit dodavatele podle tohoto standardu zákazníka. Logistika (plánování, skladování, distribuce). Nastavení klíčových parametrů. Pomůžeme stanovit a implementujeme klíčové ukazatele pro oblast plánování, logistiky a distribuce. Plánování. Na základě metodiky RCCP (hrubého kapacitního plánu) pomůžeme s předstihem identifikovat nedostatečné nebo naopak nadbytečné kapacity a navrhneme vhodná řešení. Nastavíme systém pro výrobní plánování. Nastavíme systém pro materiálové plánování. Nastavíme optimální poměr mezi výší skladové zásoby a flexibilitou výroby Skladování a vnitropodniková logistika. Pomůžeme nadefinovat optimální skladové kapacity podniku. Zajistíme splnění nezbytných kvalitativních požadavků v oblasti skladování. Zajistíme nákladovou optimalizaci skladování. Zoptimalizujeme paletové hospodářství. Nastavíme vnitropodnikovou logistiku. Distribuce, přeprava. Zajistíme kapacitní plánování distribuce / přepravy. Zajistíme splnění nezbytných kvalitativních požadavků v oblasti přepravy (monitoring podmínek při přepravě + transportní testy). Vybereme vhodný druh přepravy včetně dopravce. Pomůžeme s nastavením systému přípravy exportní dokumentace. Zajistíme nákladovou optimalizaci distribuce/přepravy. Interim management Zajistíme krizový, dočasný management včetně zajištění expertních pracovníků zejména při najíždění výrob, přesunu výrob, ukončení výrob a restrukturalizacích. Zajištění expertních pracovníků zejména pro oblast zajišťování kvality, nákupu a logistiky externí cestou ocení podnik zejména v situaci, kdy najíždí provoz a nemá ještě obsazené veškeré pozice svými a zaškolenými zaměstnanci; v situaci, kdy podnik přesouvá výrobu z jedné lokality do druhé, popř. více lokalit a potřebuje zajistit krátkodobě provoz ve více lokalitách současně; v situaci, kdy podnik restrukturalizuje, popř. úplně ukončuje svoje aktivity a z různých důvodů ztrácí klíčové zaměstnance ještě v době, kdy jsou tito zaměstnanci zapotřebí. Tento externě zajišťovaný management řízení kvality/bezpečnosti potravin je vhodný i u menších podniků, kde většinu funkcí zastává výroba a je třeba pouze udržovat a ověřovat funkčnost vlastního systému. Doplňkové aktivity. Nabízíme i zprostředkování a pomoc při realizaci mezinárodního obchodu s rychloobrátkovým zbožím a potravinářskými komoditami včetně komplexního zajištění přepravy. Kontakt: MQA s.r.o., adresa: Jeviněves 58, PSČ 277 05, e-mail: mqa@mqa.cz, GPS:50°21'0" N, 14°20'0" E, Tel. +420 607 909 947 a +420 724 138 168.

Údaje

Působnost: Celá ČR
Adresa: Jeviněves 58, 27705 Spomyšl
Okres: Mělník
Kraj: Středočeský
Rok vzniku: 2010

Kontaktní osoby

Petr Otáhal
Správce zápisu

Poslat e-mailem