• Nikoly Tesly , 16000 Praha - Dejvice
  • Praha - hl. město — Hlavní město Praha

O nás

Rád bych vám nabídl touto cestou své služby spojené s oceňováním věcí movitých a nemovitých (stavby, byty a nebytové prostory, pozemky, trvalé porosty včetně lesů), nehmotného (software, licence, práva k dílům) a finančního majetku a obchodního závodu (například oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv a práv na označení a výrobně technických poznatků, oceňování práv odpovídajících věcným břemenům) a další služby spojené s oceňováním pohledávek, oceňováním převzetí ručení a oceňováním poskytnutí zajištění. Podle požadavku zadavatele zjistím cenu podle zákona o oceňování majetku nebo cenou tržní či jiným způsobem. Jsem připraven na projednání každého vašeho požadavku.

Údaje

Působnost: Celá ČR
Adresa: Nikoly Tesly, 16000 Praha - Dejvice
Okres: Praha - hl. město
Kraj: Praha a okolí

Kontaktní osoby

Jan Zeman
Správce zápisu

Poslat e-mailem