BEGIN:VCARD VERSION:3.0 REV:2022-01-17T11:59:37Z N;CHARSET=utf-8:Ferenc;Zdeněk;;; FN;CHARSET=utf-8:Zdeněk Ferenc ORG;CHARSET=utf-8:Madlenka s.r.o. EMAIL;INTERNET:madlenka.madlenka@email.cz TEL;PREF;WORK:702435506 ADR;WORK;POSTAL;CHARSET=utf-8:;;U Cihelny 2347/2;Jihlava;;58601;Czech Repub lic URL:http://madlenka.wbs.cz END:VCARD