• Husova 1100 , 73932 Vratimov
  • Frýdek-Místek — Moravskoslezský kraj

O nás

V oblastech managementu, řízení lidských zdrojů, strategického řízení, řízení kvality, řízení změn, nákladové a výkonové efektivity a marketingu poskytujeme následující služby a poradenství: MANAGEMENT – AUDITY A ANALÝZY 1. Audit systému řízení (managementu) 2. Audit procesního řízení 3. Audit personálního řízení 4. Audit poskytovaných služeb - klientský audit a Mystery client 5. Měření a průzkum spokojenosti klientů 6. Měření a průzkum spokojenosti zaměstnanců 7. Komplexní audit zahrnující metody výše uvedené ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Kompetenční modely pracovních pozic 2. Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců 3. Komplexní nabídka vzdělávání (rozvoj odborných a osobnostních kompetencí pracovníků a manažerů) 4. Podpora, koučování, facilitace managementu a pracovních týmů při realizaci změn STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KVALITY 1. Aplikace metody Balanced Scorecard 2. Aplikace modelu řízení podle cílů 3. Aplikace metody CAF 2006 4. Implementace metody benchmarking (pro obce a města v rámci projektu Benchmarkingová iniciativa 2005) 5. Vzdělávání v oblasti metod řízení kvality ŘÍZENÍ NÁKLADOVÉ A VÝKONOVÉ EFEKTIVITY 1. Strategické řízení nákladů a výkonnosti 2. Audit rozpočtových procesů – efektivita hospodaření 3. Návrh controllingového systému úřadu ve vazbě na cíle a systém řízení nákladů a výkonnosti Implementace metody rozpočtování s nulovým základem (Zero Based Budgeting) KOMUNÁLNÍ MARKETING 1. Komunální marketing 2. Kultura organizace 3. Zapojování veřejnosti a tvůrců veřejného mínění AUDITY IT 1. Hodnocení využívání IT 2. Audit softwarového vybavení a IT technologií ve vazbě na potřeby pracovních pozice 3. Audit bezpečnosti IT 4. Hodnocení kompetencí zaměstnanců ve využívání IT SOCIOLOGICKÉ STUDIE, VÝZKUMY 1. Analýzy, studie, akční a evaluační výzkum DOTAČNÍ PORADENSTVÍ 1. Projektové poradenství a dotační management (využití dotačních zdrojů z EU) 2. Příprava projektů (projektových žádostí) na klíč 3. Poradenství a konzultace při administraci projektových zdrojů EU HR ANALÝZY - MĚŘENÍ POTENCIÁLU ZAMĚSTNANCŮ 1. Měření preferovaných potřeb zaměstnanců a jejich naplnění (dotazníky spokojenosti) 2. Profily vedoucích zaměstnanců - kariérové zaměření, profesionální typ, racionální systém posuzování pracovního místa, analýza osobního potenciálu, silných stránek a příležitostí k rozvoji, styly vedení apod. 3. Testování potenciálu zaměstnanců ve vazbě na profesiogramy pracovních pozic.

Údaje

Působnost: Celá ČR
Adresa: Husova 1100, 73932 Vratimov
Okres: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský

Kontaktní osoby

Ing. Stanislav Kocourek
Správce zápisu

Poslat e-mailem