Dodavatelé na "BOZP"

Našli jsem pro vás 417 dodavatelů.

Ing. Libor Baraňák

Koordinátor BOZP ve stavebnictví

Manifold Group s.r.o.

Zajistit efektivně výkon činnosti koordinátora BOZP pro zadavatele staveb. Zajistit výkon technického dozoru investora Zpracovat plány BOZP do projektové dokumentace Provádět kontr...

SAFEA IVS s.r.o.

Zajišťujeme komplexní služby v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany, školení BOZP a PO. Nabízíme činnost koordinátora BOZP na staveništi,osoby odborně způsobilé v prevenci riz...

Koordinace, s.r.o.

Provádíme činnost koordinátorů BOZP podle z. č. 309/2006 Sb. při přípravě i realizaci stavby na celém území České republiky, poradenství a školení v oblasti bezpečnosti práce a pož...

CIVOP s.r.o.

Nabízíme služby outsourcingu bezpečnost práce, požární ochrana, zpracování dokumentace, školení BOZP PO, řešíme školení (jeřábník, obsluha VZV, tlakové nádoby, první pomoc, elektro...

FAKO spol. s r.o.

-Inženýrská a projektová činnost -Technický dozor investora -Koordinátor BOZP

Ing. Roman Škrobánek

Veškeré služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zpracování dokumentace BOZP a PO, školení BOZP a PO, kontroly pracovišť, zastupování při kontrolá...

Xante, s.r.o.

Nabízíme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ekologie a koordinace BOZP na stavbách.

ACTRA ALESSIZ s.r.o.

Nabízíme: projektovou a inženýrskou činnost, výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP na stavbě, správu nemovitostí

Roman Brtna

Zabývám se prováděním technických dozorů a koordinace BOZP na stavbách občanských, bytových, inženýrských a vodohospodářských.

SAFETY PRO s.r.o.

Zaměřujeme se především na oblast BOZP a PO a technický dozor staveb. Postupným vývojem a růstem společnosti v průběhu let přibývaly k těmto činnostem i další. V současné době spad...

Brtna Roman - PARS

Jsme společností stavebních podnikatelů autorizovaných v oblasti pozemních a vodohospodářských staveb zabývajících se prováděním technických dozorů a koordinace BOZP na stavbách ob...

Oliva Bohumil

Služby v oblasti bezpečnosti práce. Činnost koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006Sb. Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kontakt: oliva.b@icloud.c...

SAFIM s.r.o.

Vykonáváme činnost koordinátora BOZP na stavbách, provádíme technický dozor stavebníka (TDS), zajistíme kompletní inženýrskou činnost i odborné vedení stavby podle potřeb a požadav...

JP gas, s.r.o.

Nabízíme komplexní služby v oblasti BOZP a PO, revize a opravy vyhrazených plynových a tlakových zařízení, revize hromosvodů a uzemnění objektů třídy A a B. Školení pracovníků obsl...

PREPO - TEAM s.r.o.

Řešíme povinnosti spojené s požární ochranou, bezpečností a ochranou zdraví při práci, revizními činnostmi a dalšími zákonnými povinnostmi ve vztahu k ochraně majetku a zdraví.

S.A.W. Consulting s.r.o.

- bezpečnost práce, požární ochrana a zajišťování koordinátora bezpečnosti práce na staveništích

BM Security

Bezpečnostní agentura BMsecurity se prezentuje v oblasti bezpečnostních služeb více než 10 let ke spokojenosti svých zákazníků. Nabízíme kompletní služby v oblasti ostrahy, osobn...

Agentura PANCÉŘ s.r.o.

Specializujeme se na ostrahu a ochranu osob a majetku. Nabízíme služby v oblasti facility managementu. Komplexní správa nemovitostí,energetický management budov. Komplexní služby p...

Ivan Mařík služby z oblasti BOZP a PO

Barvířská 110/18, Třešť 58901

BOZP - PO, s.r.o.

Lhotská 2203, Praha 9 - Horní Počernice 19300

Ing. Pavel Kolář - služby a školení BOZP a PO

Jaromíra Matuška 12/24, Ostrava - Dubina 70030

Koordinátor BOZP na staveništi

Byškovická 749, Neratovice 27711

Viktor Boček - Poradenství v BOZP

Nábřeží 1. Máje 1935, Písek 39701

AGENTURA BOZP - PO s.r.o.

Hospodářská 31, Ústí nad Labem 40002

Grimo BOZP s.r.o.

Oldřichovice 738, Třinec 73961

BOZP-PO Praha s.r.o.

Doubravická 1311/22, Praha 11 14100

Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP, s.r.o.

Masarykova 633/318, Ústí nad Labem 40007

BHT Školení a služby BOZP a PO

Hlavní 153, Stehelčeves 27342

Filtr

Obory

  • {{ values.categories[value] }}

Kraje

  • {{ values.regions[value] }}